„ROZWÓJ POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ” KONFERENCJA Z OKAZJI 45-LECIA DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ