50 EDYCJA KONKURSU IM. W. REYMONTA

Chcemy powiadomić wszystkich RECYTATORÓW, nauczycieli i rodziców przygotowujących dzieci i młodzież do konkursu recytatorskiego, że termin nadsyłania zgłoszeń i taśm z nagraniami reyctacji do II Etapu Konkursu został przesunięty na 20 maja 2020 roku.Ze względu na panującą epidemię, Final i Koncert Galowy Laureatów Konkursu Recytatorskiego Fundacji im. W.Reymonta w Kanadzie,odbędzie się w tym roku podczas Uroczystości Jubileuszowych 50. Lecia Fundacji, 19 września 2020 roku w Hamilton. Koordynatorem konursu w naszej szkole jest pani Agnieszka Lepla.