Akademia Szkolna z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uczniowie klas licealnych SPK Toronto pod opieką pani mgr Joanny Ostrowskiej przygotowali uroczystą akademię. W otoczeniu narodowych symboli przypomnieli o tym, jak wielką wagę miało to wydarzenie dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uroczystość rozpoczęł pani kierownik Sylwia Krupa. W spotkaniu wziął udział Konsul Generalny RP w Toronto Pan Krzysztof Grzelczyk, który wygłosił krótkie przemówienie na temat doniosłości i ważności uchwalonej w 1791 roku „ Ustawy Rządowej”. Zaprezentowany montaż słowno- muzyczny był oddaniem hołdu twórcom konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych z tym związanych.