Dlaczego 11 listopada?

 Dlaczego 11 listopada?

Ostatecznie Polska znika z mapy Europy i świata w 1795 roku, kiedy to państwa ościenne Rosja, Prusy i Austria dokonują trzeciego i zarazem ostatniego rozbioru Polski. Po niepowodzeniach powstań narodowych , dopiero I wojna światowa dała naszej ojczyźnie szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskuje niepodległość.

Dlaczego 11 listopada? Czy ta data to tylko symbol? Co wydarzyło się 11 listopada?

 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12.11.1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

 

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 świętowanie było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. Jest to jedno z najważniejszych świąt państwowych, które obchodzone jest przez wszystkich Polaków w ojczyźnie, jak i poza jej granicami. To święto przypomina szczególnie o niezłomności ducha polskiego, szacunku dla tradycji i historii polskiej oraz dumie narodowej, której nie udało się zniszczyć nawet przez 123 lata niewoli.

„bo nie ma większej chwały (...) niźli być Polakiem.”

Sylwia Krupa