Kącik Literacki zaprasza

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom? Zapraszamy do Kącika Literackiego.

mgr Joanna Ostrowska