KOMUNIKAT – ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

  W związku z decyzją lokalnych władz oświatowych o zamknięciu szkół w okresie od 14 marca do 5 kwietnia 2020 roku z powodu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, zajęcia w Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto zostają zawieszone do dnia 5 kwietnia, br. włącznie. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się metodą on-line w każdą sobotę ( tj.14 marca, 21 marca, 28 marca oraz 4 kwietnia) . Wszyscy nauczyciele skontaktują się z klasami, w których prowadzą regularne zajęcia i ustalą, w jaki sposób będą przekazywane materiały do nauki. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: toronto@orpeg.pl

Z poważaniem,

Sylwia Krupa

Kierownik SP Toronto