Letnie kursy języka i kultury polskiej organizowane przez NAWA

Katedra Języka Polskiego na University of Toronto zachęca do skorzystania z oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i zaprasza na letnie kursy języka i kultury polskiej. Są to intensywne kursy wakacyjne będące okazją do nauki języka, a także do spotkania z polską kulturą i historią. Program kierowany jest do studentów uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, którzy dopiero planują rozpocząć naukę. Ma on służyć zachęceniu zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni lub do rozpoczęcia studiów w Polsce: https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/zakonczone/87-letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej