PROJEKT EDUKACYJNY „ ILUSTRACJE DO NAJPIĘKNIEJSZYCH UTWORÓW POLSKICH”