Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/2019
 

Magdalena Wójcik

Kuba Szewczyk

Przewodniczący Samorządu
III G
 Dominika Koziol
Zastępca Przewodniczącego Samorządu
III G
 

Krystian Panszczyk

Jan Czakiert

Skarbnik Samorządu
VI SP/ III G
  Olga Krawczyk
Sekretarz Samorządu
III G LO
  Natalia Kwapisz Aktyw BibliotecznyVI SP
 
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego