V Międzynarodowy Konkurs Historyczny ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Zapraszamy do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Konkursie Historycznym ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” zorganizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto będzie po raz kolejny współorganizatorem konkursu. Regulamin Konkursu w załączniku.