WIECZÓR LAUREATÓW’2019

8 czerwca, 2019 roku odbył się trzeci w historii szkoły Wieczór Laureatów, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest pani kierownik Sylwia Krupa. Uroczystość miała miejsce w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Toronto. Gości powitał gospodarz spotkania, Konsul Generalny RP w Toronto Pan Krzysztof Grzelczyk . Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: Ambasador RP w Kanadzie Pan dr Andrzej Kurnicki wraz z małżonką oraz Pan poseł Piotr Pyzik, Zastępca Przewodniczącej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP. Przy pełnej widowni, zapraszano na scenę laureatów konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych, którzy odbierali swoje zasłużone dyplomy i nagrody z rąk dostojnych gości oraz opiekunów konkursów w obecności nauczycieli oraz rodziców. Podczas spotkania wręczone zostały także nagrody za udział w II edycji konkursu historyczno-literackim „Czas bohaterów” zorganizowanym w ramach Polish Heritage Days dla upamiętnienia 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Spotkanie poprowadzili: Natalia Folaron, Magdalena Wójcik oraz Piotr Zarzecki. W poczcie sztandarowym stanęli: Oliwia Kwapisz, Weronika Styczeń oraz Adrian Janiszewski. W programie artystycznym usłyszeliśmy utwór Szopena w wykonaniu Pauliny Czapińskiej oraz recytację utworów wielkich polskich poetów w wykonaniu: Philipa Masłowskiego, Jakuba Znamierowskiego oraz Piotra Zarzeckiego. Wieczór Laureatów dedykowany jest wszystkim tym uczniom, którz oprócz swoich licznych obowiązków znajdują czas, aby rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Gorące podziękowania należą się także opiekunom konkursów, kórzy przygotowali i poprowadzili wiele interesujących konkursów szkolnych. Rokrocznie w SPK Toronto, odbywają się następujące konkursy: konkurs recytatorski, czytelniczy, historyczno-literacki, geograficzny, ortograficzny oraz Konkurs na Dzienniczki Lektur.