Kontakt

Adres do korespondencji

Konsulat Generalny RP w Toronto
Kierownik Szkoły Polskiej
2603 Lake Shore Blvd West
Toronto, ON M8V 1G5

Kontakt
Kierownik SP mgr Sylwia Krupa
telefon: (519) 635-6216
email: toronto@orpeg.pl

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9.00 - 14:30
w budynku Bishop Allen Academy w Etobicoke, 721 Royal York Rd.