Grono Pedagogiczne 2017 / 2018

Nauczyciel Wych./ Przed. Uczy klasy

mgr

Sylwia

Krupa

III G

WOP

VIII SP, III G

mgr

Krystyna

Mancewicz

I a SP

Edukacja Wczesnoszkolna

  • Dyplom Uznania ZNP za krzewienie kultury polskiej 2017
  • Brązowa Odznaka ZNP 2018

I a SP

mgrElżbietaPara I bEdukacja Wczesnoszkolna I b SP

mgr

Irena

Stachnik

II SP

Edukacja Wczesnoszkolna

II SP

mgr

Bożena

Kulikowska

III SP

Edukacja Wczesnoszkolna

III SP

mgr

Grażyna

Styczeń

IV SP

Język Polski

  • Zdjęcia z imprez szkolnych
  • Komisja Rekrutacyjna

IV SP, V a SP

mgr

Krzysztof

Sójka

V a SP

WOP

Va SP, II/III LO

mgr

Lidia

Łęcka

Vb SP

Język Polski
WOP

  • Opiekun Gazetki Szkolnej
  • Opieka nad konkursami pozaszkolnymi

IV SP, Vb SP

mgr

Lidia

Walczak

VI SP

Język Polski

  • Opiekun Gazetki Szkolnej

VI SP, VII SP

mgr

Paweł

Pestka

VII SP

WOP

  • Opiekun Gazetki Szkolnej (sprawy techniczne)

VI SP, VII SP

mgr

Agnieszka

Lepla

VIII SP

Język Polski

VIII SP, III G

mgr

Irena

Rymar

I LO

WOP

  • Imprezy Szkolne
  • Samorząd Uczniowski SPK
Vb SP, I LO

mgr

Joanna

Ostrowska

II/III LO

Język Polski

 I LO, II/III LO

mgr

Lucyna

Krzemińska

Kredyty z J. Polskiego

Piotr

Ostrowski

Pracownik obsługi